Hypothecaire Lening Simulatie is een website bedoeld om u te informeren. Alle informatie is op zorgvuldige wijze samengesteld maar desalniettemin kunnen onze auters (zowel intern als extern) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Hypothecaire Lening Simulatie aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de aard of vorm, die het gevolg is van beslissingen of handelingen resulterend uit de informatie die gepubliceerd is op onze website.

Iedereen die gebruik maakt van onze website word geadviseerd de gepresenteerde informatie naar eigen kennis en inzicht te beoordelen.

De advertenties op onze websites worden samengesteld door advertentie leveranciers en advertentie netwerken. Wij kunnen niet instaan voor de rechtmatigheid, juistheid of volledigheid van deze advertenties. Wij aanvaarden dus ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud en vormgeving van de gepresenteerde advertenties.

Deze disclaimer kan ten alle tijden gewijzigd worden als wij dit nodig achten.

Laatst gewijzigd op 2 Oktober 2011.