Wilt u uw huis comfortabeler maken en gaat het om een energie besparende verbouwing, overweeg dan een groene lening. Groene leningen zijn zeer aantrekkelijke kredieten voor energiebesparende projecten met een maximum aan voordelen.

Wat is een groene lening?

Een groene lening is een tijdelijke maatregel die geldig is van 1 januari 2009 tot 31 december 2011. Als u er gebruik van wilt maken heeft u dus tot het einde van dit jaar de tijd! De groene lening is in het leven geroepen om energiebesparende verbouwingen of aanpassingen te stimuleren. U kunt het dus uitsluitend aanvragen voor de bekostiging van vooraf bepaalde energiebesparende uitgaven. Een groene lening hoeft niet gewaarborgd te zijn door een hypothecaire lening. Er is overigens ook geen verplichting om gedurende de gehele looptijd van de groene lening eigenaar te blijven van de woning. De voordelen van een groene lening blijven gedurende de gehele looptijd geldig ongeacht wijzigingen van eigenaarsschap. Zowel de (naakte) eigenaar als huurder kunnen een aanvraag doen.

Welke uitgaven komen in aanmerking voor een groene lening?

Een groene lening kan voor de volgende energiebezuinigende uitgaven gebruikt worden:
-) Plaatsen van zonnepanelen.
-) Installaties voor opwekken van geothermische energie.
-) Plaatsen van dubbele beglazing.
-) Isolatie.
-) Vervanging of onderhoud van de stookketel.
-) Waterverwarming op basis van zonne-energie.

Houd u er rekening mee dat er aan bepaalde eisen voldaan moet worden om in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld, de aannemer die de energie besparende werkzaamheden voor u realiseert moet ten tijde van de werkzaamheden geregistreerd staan als aannemer in België of één van de Europese lidstaten. Laat u dus goed informeren.

Welke voordelen krijgt u met een groene lening?

Naast het feit dat u energie bespaard en dus minder uitgeeft aan de energiekosten krijgt u daarboven de volgende voordelen:

-) 1,5% interestkorting, ook wel interestbonificatie genoemd.
-) 40% belastingvermindering op de door de kredietnemer gedragen interesten, na aftrek van de bovenstaande interestbonificatie.

Tot welk bedrag kan ik lenen?

Het minimumbedrag voor een groene lening bedraagt €1250 en het maximumbedrag is €15.000. Deze bedragen gelden per jaar (kalender), per afnemer en per adres. U kunt als samenwonende of gehuwde dus ieder tot €15.000 per kalenderjaar lenen, met behoud van de voordelen van de groene lening.

Rekenvoorbeeld:

Een echtpaar kan dus een leningsovereenkomst aangaan van €60.000 voor de kalenderjaren 2010 en 2011.

(2 x €15.000 x 2 kalenderjaren = €60.000)

Overige voorwaarden

Op het moment dat de leningsovereenkomst afgesloten word moet de afnemer zijn verblijfplaats in België hebben. Om als huurder aanspraak te maken op een groene lening dient het huurcontract geregistreerd te zijn. LET OP, alleen degene die het huurcontract ondertekend heeft komt in aanmerking. Als u als samenwonende het huurcontract niet ondertekend heeft kunt u geen aanspraak maken. Voor echtparen en wettelijk samenwonenden die ook gezamelijk belast worden maakt het niet uit als de huurovereenkomst slechts op één naam staat.

Samengevat, een groene lening is ideaal om op een voordelige manier een energiebesparende verbouwing te realiseren. Als u al van plan was te verbouwen, en uw verbouwing valt binnen de voorwaarden dan is een groene lening het overwegen absoluut waard!